Podporované bydlení

Klientům, kteří se nachází v nepříjemné situaci zajistíme důstojné bydlení

Důstojné bydlení pomáháme zajistit všem našim klientům, pokud o ně projeví zájem. Těm, kteří si navíc vydělávají v pracovně–terapeutické dílně, nabízíme v případě potíží s platbou za bydlení i dočasnou pomoc.

Jak podporované bydlení fungovalo dříve?

Program Podporované bydlení prošel v minulosti celou řadou změn. Zkoušeli jsme mnohá nastavení, jak klienty podporovat, aby měli střechu nad hlavou. Vždy to ale souviselo s jejich úsilím učit se pracovat a měnit svůj život k lepšímu.

Na několik let se program ustálil s tím, že Projekt Šance platil za klienty 50 % bydlení a zbylou částku si klienti dopláceli sami ze svých výplat z pracovně–terapeutické dílny.

Jak program funguje dnes?

V roce 2011 jsme zhodnotili všechny aspekty a došli k tomu, že nejvíce prospěšné pro klienty bude, když si za bydlení začnou platit zcela sami, bez naší podpory. Ve „světě venku“ jim totiž na bydlení také nikdo přispívat nebude. Program funguje v této podobě až dodnes a s pozitivními výstupy – klienty dělá samostatnějšími a zodpovědnějšími.

A co když si klient náhodou na bydlení nevydělá?

Může se stát, že si klient občas v pracovně–terapeutické dílně nevydělá dostatek peněz – například z důvodu nemoci. V tom případě za něj bydlení uhradíme. Tato suma se mu následně po malých částkách odečítá z dalších výplat.

Podporujeme i klienty, kteří do pracovně–terapeutické dílny teprve nastoupili. Prvních 14 dnů, než dostanou první výplatu, dostávají denně 129 Kč, aby si mohli bydlení platit sami.